توضیحات

چراغ خطی پیوسته مازی نور مدل لدیلاین

چراغ خطی پیوسته  مازی نور مدل لدیلاین :

چراغ روكار LED لديلاين مناسب براي فضاي بيروني، براي نورپردازي نماي ساختمان ها ، پل ها و … مورد استفاده قرار مي گيرد. بدنه مستحكم، درجه حفاظت (IP66) و تنوع پخش نور تيز و بيضوي با استفاده از لنزهاي منحصربه فرد از ويژگي هاي بارز اين چراغ مي باشد.

چراغ خطی نوری مازی نور | چراغ خطی پیوسته مازی نور مدل لدیلاین

چراغ خطی پیوسته مازی نور مدل لدیلاین
چراغ خطی پیوسته مازی نور مدل لدیلاین
چراغ خطی پیوسته مازی نور مدل لدیلاین
چراغ خطی پیوسته مازی نور مدل لدیلاین

چراغ خطی پیوسته مازی نور مدل لدیلاین

چراغ خطی پیوسته  مازی نور مدل لدیلاین :  چراغ روكار LED لديلاين مناسب براي فضاي بيروني، براي نورپردازي نماي ساختمان ها ، پل ها و … مورد استفاده قرار مي گيرد. بدنه مستحكم، درجه حفاظت (IP66) و تنوع پخش نور تيز و بيضوي با استفاده از لنزهاي منحصربه فرد از ويژگي هاي بارز اين چراغ مي باشد.

چراغ خطی پیوسته مازی نور مدل لدیلاین

 پخش تیز نور

چراغ LED روكار (IP66) پيوسته با توان 14 وات، دماي رنگ نور 3000 كلوين و لنز N به طول 24 سانتي متر – آنودايز

 • منبع نور: LED
 • شار نوري چراغ (لومن): 1600
 • توان چراغ (وات): 14
 • بازدهي (لومن بر وات): 114
 • تعداد لامپ/ ماژول: 1
 • دماي رنگ نور: 3000K – Warm White
 • ضريب نمود رنگ: بيش از 80
 • پخش نور: 14 درجه
 • بالاست/درايور: درايور الكترونیكی جريان ثابت با ضريب توان بیش از 0.9
 • ابعاد(ميليمتر): 240x60x80

 

چراغ LED روكار (IP66) پيوسته با توان 14 وات، Amber، با لنز N به طول 24 سانتي متر – آنودايز

 • منبع نور: LED
 • شار نوري چراغ (لومن): 750
 • توان چراغ (وات): 14
 • بازدهي (لومن بر وات): 54
 • تعداد لامپ/ ماژول: 1
 • دماي رنگ نور: Amber
 • پخش نور: 14 درجه
 • بالاست/درايور: درايور الكترونیكی جريان ثابت با ضريب توان بیش از 0.9
 • ابعاد(ميليمتر): 240x60x80

 

چراغ LED روكار (IP66) پيوسته با توان 15 وات با لنز N به طول 24 سانتي متر با ماژول RGB – آنودايز

 • منبع نور: LED
 • شار نوري چراغ (لومن): 400
 • توان چراغ (وات): 15
 • بازدهي (لومن بر وات): 27
 • تعداد لامپ/ ماژول: 1
 • دماي رنگ نور: RGB
 • پخش نور: 14 درجه
 • ابعاد(ميليمتر): 240x60x80

چراغ LED روكار (IP66) پيوسته با توان 19 وات، دماي رنگ نور 3000 كلوين و لنز N به طول 48 سانتي متر – آنودايز

 • منبع نور: LED
 • شار نوري چراغ (لومن): 1900
 • توان چراغ (وات): 19
 • بازدهي (لومن بر وات): 100
 • تعداد لامپ/ ماژول: 1
 • دماي رنگ نور: 3000K – Warm White
 • ضريب نمود رنگ: بيش از 80
 • پخش نور: 14 درجه
 • بالاست/درايور: درايور الكترونیكی جريان ثابت با ضريب توان بیش از 0.9
 • ابعاد(ميليمتر): 480x60x80

 

چراغ LED روكار (IP66) پيوسته با توان 19 وات، Amber، با لنز N به طول 48 سانتي متر – آنودايز

 • منبع نور: LED
 • شار نوري چراغ (لومن): 1000
 • توان چراغ (وات): 19
 • بازدهي (لومن بر وات): 53
 • تعداد لامپ/ ماژول: 1
 • دماي رنگ نور: Amber
 • پخش نور: 14 درجه
 • بالاست/درايور: درايور الكترونیكی جريان ثابت با ضريب توان بیش از 0.9
 • ابعاد(ميليمتر): 480x60x80

 

چراغ LED روكار (IP66) پيوسته با توان 23 وات با لنز N به طول 48 سانتي متر با ماژول RGB – آنودايز

 • منبع نور: LED
 • شار نوري چراغ (لومن): 600
 • توان چراغ (وات): 23
 • بازدهي (لومن بر وات): 26
 • تعداد لامپ/ ماژول: 1
 • دماي رنگ نور: RGB
 • پخش نور: 14 درجه
 • ابعاد(ميليمتر): 480x60x80

 

چراغ LED روكار (IP66) پيوسته با توان 38 وات، دماي رنگ نور 3000 كلوين و لنز N به طول 96 سانتي متر – آنودايز

 • منبع نور: LED
 • شار نوري چراغ (لومن): 3800
 • توان چراغ (وات): 38
 • بازدهي (لومن بر وات): 100
 • تعداد لامپ/ ماژول: 2
 • دماي رنگ نور: 3000K – Warm White
 • ضريب نمود رنگ: بيش از 80
 • پخش نور: 14 درجه
 • بالاست/درايور: درايور الكترونیكی جريان ثابت با ضريب توان بیش از 0.9
 • ابعاد(ميليمتر): 960x60x80

 

چراغ LED روكار (IP66) پيوسته با توان 39 وات، Amber، با لنز N به طول 96 سانتي متر – آنودايز

 • منبع نور: LED
 • شار نوري چراغ (لومن): 2000
 • توان چراغ (وات): 39
 • بازدهي (لومن بر وات): 51
 • تعداد لامپ/ ماژول: 2
 • دماي رنگ نور: Amber
 • ضريب نمود رنگ: 
 • پخش نور: 14 درجه
 • بالاست/درايور: درايور الكترونیكی جريان ثابت با ضريب توان بیش از 0.9
 • ابعاد(ميليمتر): 960x60x80

 

چراغ LED روكار (IP66) پيوسته با توان 46 وات با لنز N به طول 96 سانتي متر با ماژول RGB – آنودايز

 • منبع نور: LED
 • شار نوري چراغ (لومن): 1200
 • توان چراغ (وات): 46
 • بازدهي (لومن بر وات): 26
 • تعداد لامپ/ ماژول: 2
 • دماي رنگ نور: RGB
 • پخش نور: 14 درجه
 • ابعاد(ميليمتر): 960x60x80

 

 

 

 

پخش OVAL نور

چراغ LED روكار (IP66) پيوسته با توان 14 وات، دماي رنگ نور 3000 كلوين و لنز OVAL به طول 24 سانتي متر – آنودايز

 • منبع نور: LED
 • شار نوري چراغ (لومن): 1500
 • توان چراغ (وات): 14
 • بازدهي (لومن بر وات): 107
 • تعداد لامپ/ ماژول: 1
 • دماي رنگ نور: 3000K – Warm White
 • ضريب نمود رنگ: بيش از 80
 • پخش نور: 40*12 درجه
 • بالاست/درايور: درايور الكترونیكی جريان ثابت با ضريب توان بیش از 0.9
 • ابعاد(ميليمتر): 240x60x80

 

چراغ LED روكار (IP66) پيوسته با توان 14 وات، Amber، با لنز OVAL به طول 24 سانتي متر – آنودايز

 • منبع نور: LED
 • شار نوري چراغ (لومن): 700
 • توان چراغ (وات): 14
 • بازدهي (لومن بر وات): 50
 • تعداد لامپ/ ماژول: 1
 • دماي رنگ نور: Amber
 • پخش نور: 40*12 درجه
 • بالاست/درايور: درايور الكترونیكی جريان ثابت با ضريب توان بیش از 0.9
 • ابعاد(ميليمتر): 240x60x80

 

چراغ LED روكار (IP66) پيوسته با توان 15 وات با لنز OVAL به طول 24 سانتي متر با ماژول RGB – آنودايز

 • منبع نور: LED
 • شار نوري چراغ (لومن): 400
 • توان چراغ (وات): 15
 • بازدهي (لومن بر وات): 27
 • تعداد لامپ/ ماژول: 1
 • دماي رنگ نور: RGB
 • پخش نور: 40*12 درجه
 • ابعاد(ميليمتر): 240x60x80

 

چراغ LED روكار (IP66) پيوسته با توان 19 وات، دماي رنگ نور 3000 كلوين و لنز OVAL به طول 48 سانتي متر – آنودايز

 • منبع نور: LED
 • شار نوري چراغ (لومن): 1800
 • توان چراغ (وات): 19
 • بازدهي (لومن بر وات): 95
 • تعداد لامپ/ ماژول: 1
 • دماي رنگ نور: 3000K – Warm White
 • ضريب نمود رنگ: بيش از 80
 • پخش نور: 40*12 درجه
 • بالاست/درايور: درايور الكترونیكی جريان ثابت با ضريب توان بیش از 0.9
 • ابعاد(ميليمتر): 480x60x80

 

چراغ LED روكار (IP66) پيوسته با توان 19 وات، Amber، با لنز OVAL به طول 48 سانتي متر – آنودايز

 • منبع نور: LED
 • شار نوري چراغ (لومن): 950
 • توان چراغ (وات): 19
 • بازدهي (لومن بر وات): 50
 • تعداد لامپ/ ماژول: 1
 • دماي رنگ نور: Amber
 • پخش نور: 40*12 درجه
 • بالاست/درايور: درايور الكترونیكی جريان ثابت با ضريب توان بیش از 0.9
 • ابعاد(ميليمتر): 480x60x80

 

چراغ LED روكار (IP66) پيوسته با توان 23 وات با لنز OVAL به طول 48 سانتي متر با ماژول RGB – آنودايز

 • منبع نور: LED
 • شار نوري چراغ (لومن): 600
 • توان چراغ (وات): 23
 • بازدهي (لومن بر وات): 26
 • تعداد لامپ/ ماژول: 1
 • دماي رنگ نور: RGB
 • پخش نور: 40*12 درجه
 • ابعاد(ميليمتر): 480x60x80

 

چراغ LED روكار (IP66) پيوسته با توان 38 وات، دماي رنگ نور 3000 كلوين و لنز OVAL به طول 96 سانتي متر – آنودايز

 • منبع نور: LED
 • شار نوري چراغ (لومن): 3600
 • توان چراغ (وات): 38
 • بازدهي (لومن بر وات): 95
 • تعداد لامپ/ ماژول: 2
 • دماي رنگ نور: 3000K – Warm White
 • ضريب نمود رنگ: بيش از 80
 • پخش نور: 40*12 درجه
 • بالاست/درايور: درايور الكترونیكی جريان ثابت با ضريب توان بیش از 0.9
 • ابعاد(ميليمتر): 960x60x80

 

چراغ LED روكار (IP66) پيوسته با توان 39 وات، Amber، با لنز OVAL به طول 96 سانتي متر – آنودايز

 • منبع نور: LED
 • شار نوري چراغ (لومن): 1900
 • توان چراغ (وات): 39
 • بازدهي (لومن بر وات): 49
 • تعداد لامپ/ ماژول: 2
 • دماي رنگ نور: Amber
 • ضريب نمود رنگ: 
 • پخش نور: 40*12 درجه
 • بالاست/درايور: درايور الكترونیكی جريان ثابت با ضريب توان بیش از 0.9
 • ابعاد(ميليمتر): 960x60x80

 

چراغ LED روكار (IP66) پيوسته با توان 46 وات با لنز OVAL به طول 96 سانتي متر با ماژول RGB – آنودايز

 • منبع نور: LED
 • شار نوري چراغ (لومن): 1200
 • توان چراغ (وات): 46
 • بازدهي (لومن بر وات): 26
 • تعداد لامپ/ ماژول: 2
 • دماي رنگ نور: RGB
 • پخش نور: 40*12 درجه
 • ابعاد(ميليمتر): 960x60x80

 

 

 

چراغ خطی پیوسته مازی نور مدل لدیلاین
چراغ خطی پیوسته مازی نور مدل لدیلاین

چراغ خطی پیوسته مازی نور مدل لدیلاین

چراغ خطی پیوسته مازی نور مدل لدیلاین

 

 

 

بامداد الکتریک عامل فروش کلیه محصولات مازی در لاله زار تهران

 

مشتریان عزیز می توانند جهت اطلاع از مشخصات و خرید و قیمت چراغ های مازی نور    اینجا  را کلیک کنید و برا دیدن سایر محصولات روشنایی به سایت ما www.bamdadelectric.com مراجعه نمایند و یا با شمارهای مغازه 33941976__33941976 تماس حاصل نمایید.

 

 

مازی نور

مازی نور
مازی نور

مشخصات چراغ مازی نور

چراغ های مازی نور دارای تنوع ، گستردگی و کیفیت بسیار بالایی میباشند

شرکت مازی نور با 35 سال سابقه و تجربه در تولید انواع چراغ ها جایگاه مناسبی را در بین رقبای خود در اختیار دارد

این چراغ ها دارای استانداردهای جهانی و گواهینامه VDE و KEMA و تحت لیسانس شرکت آلمانی آدولف شوخ در حال تولید می باشند و همین امر باعث شده در زمبنه صادرات خارجی موفقیت های بسیاری را کسب نماید

شرکت مازی نور دارای کارخانه ایی به مساحت 60000 متر مربع و زیر بنای 12000 متر مربع ساخته شده و دارای 700 کارمند که در بخش های مختلف این کارخانه مشغول به کار هستند

چراغ مازی نور دارای ساختاری محکم ، مقاوم با کیفیت بسیار بالا ، کیفیت نور بسیار خوب دارای تعداد لامپهای و توانهای متفاوت می باشد که انتخاب چراغ ها به نظر مشتری و کاربرد آنها بستگی دارد

این شرکت توانست به علت عملکرد بسیار خوبی که داشت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کننده را دریافت کند

این چراغ ها باعث زیبایی فضای داخلی و خارجی مشوند و نور کافی و مناسب را برای محیط فراهم می کنند

مصرف انرژی یا برق آنها بسیار کم می باشد و همین امر سبب صرفه جویی در مصرف برق میشود

از مزایای استفاده از این چراغ ها استفاده از قطعات الکتریکی مرغوب برای ساخت آنها و نصب آسان و سریع میباشد

از رنگ پودری با کیفیت برای ساخت آنها استفاده میشود

 

مزایای شرکت صنایع روشنایی مازی نور  :

1 – تلاش برای جلب رضایت مشتری

2 – تولید انواع چراغ های با کیفیت و مقاوم

3 – مجهز به آزمایشگاههای مدرن

4 – بهبود کیفیت محصولات خود

5 – استفاده از فن آوری روز دنیا در تولید محصولات خود

6 – تولید چراغ ها براساس صرفه جویی در مصرف برق

7 – تولید انواع چراغ براساس نیاز مشتری

8 – خدمات پس از فروش

شرکت مازی نور
شرکت مازی نور

 

چراغ های مازی نور با کاربردهای اداری و تجاری ، تزئینی ، صنعتی ، ضد انفجار و فضای آزاد ساخته شده در انواع

چراغ روکار

چراغ توکار

چراغ آویز

چراغ ریلی

چراغ اضطراری

چراغ فروشگاهی

پروژکتور

والواشر

چراغ خیابانی

و….

 

پنل مازی نور ، براکت مازی نور ، چراغ توکار مازی نور ، چراغ روکار مازی نور ، عامل فروش مازی نور در لاله زار ، عامل فروش مازی نور لاله زار ، نمایندگی مازی نور ، نمایندگی مازی نور در لاله زار ، مازی نور لاله زار ، مازی نور در لاله زار ، چراغ سقفی مازی نور ، چراغ صنعتی مازی نور ، چراغ ریلی مازی نور ، چراغ آویز مازی نور ، چراغ دانلایت مازی نور ، چراغ مازی نور ، چراغ استارک مازی نور ، فروش محصولات مازی نور ، چراغ ضد آب مازی نور ، فروش محصولات مازی نور در لاله زار ، شرکت مازی نور ، روشنایی مازی نور ،چراغ اضطراری مازی مور ، والواشر مازی نور ، چراغ خیابانی مازی نور ، محصولات مازی نور ، پروژکتور مازی نور ، چراغ پروژکتوری مازی نور ، چراغ تونلی مازی نور

امتیاز و نظر کاربران

5 / 0
میانگین امتیاز 0 امتیاز و رای
چراغ خطی نوری مازی نور | چراغ خطی پیوسته مازی نور مدل لدیلاین
 • تصاویر
 • توضیحات محصول
 • نظرات کاربران